Realizácia

  1. prvotné jednanie so zadávateľom – predloženie návrhov a požiadaviek na riešenie
  2. zmapovanie výrobného procesu, posúdenie organizácie práce, vybavenosti pracovísk a informačného systému
  3. uzatvorenie zmluvy o dielo
  4. predloženie navrhovaných riešení
  5. pripomienkovanie návrhov
  6. prezentácia konečného projektu
  7. zavedenie a oživenie projektu do výrobného procesu

Doba realizácie projektu cca 3 – 6 týždňov – podľa náročnosti projektu (presnejší termín bude vždy uvedený v zmluve)

Fakturácia služieb

Podrobné platobné podmienky za vykonanú prácu stanovíme individuálne.