Oblasti využitia našich služieb

 • Optimalizácia stavu pracovníkov vo všetkých oblastiach výrobného procesu
 • Zefektívnenie toku výroby a skrátenie výrobných časov
 • Zníženie stavu materiálov a objemu skladového hospodárstva
 • Zvýšenie efektivity údržby
 • Stanovenie stupňa využitia pracovnej doby THP pracovníkov
 • Tvorba noriem metódami - MTM A1/A2, UAS, SD, MEK, REFA, BASIC MOST
 • Tvroba noriem pre stavebníctvo, úpravu interiérov a stavebné rekonštrukcie
 • ...

Metódy

 • benchmarking, timing, snímok pracovného dňa, analýza činností vzhľadom na ergonómiu pracoviska, autosnímok pracovníka, momentové pozorovanie, analýza objemu vykonávaných výkonov, meranie produktivity
 • priemerná doba riešenia je 5 až 8 pracovných dní na 10 pracovníkov

Prínos

 • Zmapovanie výrobného postupu, usporiadanie výroby, určenie času spotreby práce, podklady pre kalkuláciu ceny výrobkov (služieb), zníženie rozpracovanosti výroby, zníženie nákladov na materiál, implementácia motivačného odmeňovania pracovníkov, optimálne využitie výrobných kapacít a pracovníkov