Nasz główny cel

Przemysłowe konsultacji, racjonalizacji, optymalizacji, normalizacji

wykorzystania metod MTM(A1/A2), UAS, SD, MEK, REFA, BASIC MOST

Naszym głównym celem jest dostarczanie wysokiej jakości pomocy technicznej małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie normalizacji, racjonalizacji, wdrażania rozwiązań oszczędnościowych w różnych sektorach, w tym także w instytucjach rządowych, szpitalach, itp.

Oferujemy bogate doświadczenie i kwalifikacje w powyższych dziedzinach w branży motoryzacyjnej, gdzie muszą być spełnione najsurowsze normy w procesie produkcyjnym.

Korzystamy z systemowych rozwiązań w zakresie ulepszania procesów produkcyjnych i obniżania kosztów produkcji. Naszym atutem jest umiejętność racjonalnego i obiektywnego spojrzenia na problem klienta i łatwiejsze wdrożenie jego rozwiązania.

Skupiamy się przede wszystkim na:

  • zmniejszaniu kosztów płacowych, materiałowych i pośrednich
  • ustalaniu i spełnianiu procedur pracowniczych dotyczących zasad ergonomii w zależności od warunków produkcji
  • osiągnięciu optymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych maszyn i urządzeń
  • tworzeniu planu pracy i przepływu materiału
  • spełnianiu standardów jakości i minimalizacji strat