Náš hlavný cieľ

Priemyselné poradenstvo, racionalizácia, optimalizácia, normovanie

využívanie metód MTM(A1/A2), UAS, SD, MEK, REFA, BASIC MOST

Naším hlavným cieľom je poskytovanie kvalifikovanej odbornej pomoci malým a stredným podnikom v oblasti normovania, racionalizácie, riešení úspor v ľubovoľnom odvetví podnikania, ale tak isto aj v štátnej správe, nemocniciach atď.

Ponúkame bohaté a kvalitné skúsenosti s touto problematikou z automobilového priemyslu, kde sú dodržiavané najprísnejšie štandardy výrobného procesu vôbec.

Využívame systémové riešenia na oživenie výrobných procesov a zníženie výrobných nákladov. Našou výhodou je schopnosť racionálneho a nestranného pohľadu na riešenie daného problému a jednoduchšej implementácie riešenia u zadávateľa.

Zameriavame sa predovšetkým na:

  • znižovanie mzdových, materiálových a réžijných nákladov
  • stanovenie a dodržiavanie pracovných postupov zodpovedajúcim podmienkam ergonómie v závislosti na výrobe
  • dosiahnutie optimálneho využitia kapacity strojov a zariadení
  • tvorba layoutov pracovísk a toku materiálov
  • dodržiavanie štandardov kvality a znižovanie nákladov na zmetkovosť