Obszary zastosowania naszych usług

 1. optymalizacja ilości pracowników we wszystkich obszarach procesu produkcyjnego
 2. usprawnienie procesu produkcji i zmniejszenie czasu jej trwania
 3. zmniejszenie nakładów materiałowych i poprawa gospodarki zapasami
 4. zwiększenie efektywności obsługi
 5. określanie stopnia utylizacji czasu pracy dla pracowników liniowych
 6. tworzenie norm - MTM A1/A2, UAS, SD, MEK, REFA, BASIC MOST
 7. tworzenie norm dla budownictwa, dostosowywania wnętrz i rekonstrukcji budynków
 8. ...

Metody

 • benchmarking, timing, analiza dnia roboczego, analiza czynności pod względem ergonomii pracy, autoanaliza pracownicza, chwilowa obserwacja, analiza wielkości produkcji, pomiar wydajności
 • średni czas analizy wynosi od 5 do 8 dni roboczych na 10 pracowników

Korzyści

 • zmapowanie procesu produkcyjnego, uregulowanie produkcji, ewaluacja czasu wykonania czynności, wyznaczenie podstaw do kalkulacji cen produktów (usług), ograniczenie stopnia rozbudowy produkcji, obniżenie kosztów materiałowych, wdrożenie motywacyjnego systemu wynagrodzeń dla pracowników, optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych i zasobów personalnych