Realizace

  1. prvotní jednání se zadavatelem - předložení návrhů a požadavků k řešení
  2. zmapování výrobního procesu, posouzení organizace práce, vybavenosti pracovišť a informačního systému
  3. uzavření smlouvy o dílo
  4. předložení navrhovaných řešení
  5. připomínkování návrhů
  6. prezentace konečného projektu
  7. zavedení a oživení projektu do výrobního procesu

Doba realizace projektu cca 3 - 6 týdnů - dle náročnosti projektu (přesnější termín bude vždy uveden ve smlouvě)

Fakturace služeb

Podrobné podmínky platby za odvedenou práci stanovíme individuálně