Oblasti využití našich služeb

  • zefektivnění toku výroby a snížení výrobních časů
  • snížení stavu materiálu a objemu skladového hospodářství
  • zvýšení efektivity údržby
  • stanovení stupně využití pracovní doby u THP pracovníků
  • tvorba norem - MTM A1/A2, UAS, SD, MEK, REFA, BASIC MOST
  • tvorba norem pro stavebnictví, úpravu interiérů a stavební rekonstrukce
  • ...

Metody

  • benchmarking, timing, snímek pracovního dne, analýza činností vzhledem k ergonomii pracoviště, autosnímek pracovníka, momentkové pozorování, analýza objemu provaděných výkonů, měření produktivity
  • průměrná doba řešení je 5 až 8 pracovních dnů na 10 pracovníků

Přínos

  • zmapování výrobního postupu, uspořádání výroby, určení časů spotřeby práce, podklady pro kalkulaci ceny výrobků (služeb), snížení rozpracovanosti výroby, snížení nákladů na materiál, implementace motivačního odměňování pracovníků, optimální využití výrobních kapacit a pracovníků