Náš hlavní cíl

Průmyslové poradenství, racionalizace, optimalizace, normování

využití metod MTM(A1/A2), UAS, SD, MEK, REFA, BASIC MOST

Naším hlavním cílem je poskytování kvalifikované odborné pomoci malým a středním firmám v oblasti normování, racionalizace, řešení úspor v jákémkoliv odvětví podnikání, ale také ve státní správě, nemocnicích atd.

Nabízíme bohaté a kvalitní zkušenosti s touto problematikou z automobilového průmyslu, kde se dodržují nejpřísnější standardy výrobního procesu vůbec.

Využíváme systémová řešení k oživení výrobních procesů a redukci výrobních nákladů. Naší výhodou je schopnost racionálního a nestranného pohledu na řešení daného problému a jednodušší implementace řešení u zadavatele.

Zaměřujeme se především na:

  • snižování mzdových, materiálových a režijních nákladů
  • stanovení a dodržování pracovních postupů odpovídacích podmínkám ergonomie v závislosti na výrobě
  • dosažení optimálního využití kapacity strojů zařízení
  • tvorbu layoutů pracovišť a materiálového toku
  • dodržování standardu kvality a snižování nákladů na zmetkovitost